14 آگوست 2022
آگوست 14, 2022

پروتز سینه بعد از سرطان پستان

0 Comment

پروتز سینه یا بازسازی آن ها روشی است که عمدتا برای بانوانی مورد استفاده قرار می گیرد که به علت ابتلا به سرطان پستان در راستای درمان این بیماری مجبور به تخلیه یا ماستکتومی شده اند. در فرایند بازسازی پستان با استفاده از پروسه پروتز به منظور جایگزینی یک یا هر دو سینه مورد انجام.. read more →