14 نوامبر 2020
نوامبر 14, 2020

حق انتخاب را از دست ندهید

0 Comment

حق انتخاب را از دست ندهید

همه چیز از فکرتان شروع می شود. این سیستم اعتقادی شما و طرز تفکرتان است که زندگی امروزتان را شکل می دهد. اگر زندگی متوسطی را می گذرانید به خاطر تصمیمات بدی است که اتخاذ کرده اید. تصمیم که گرفتید هم از طرز تفکر و باورهایتان سرچشمه می گیرد.

در نتیجه اگر می خواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید اول از فکرتان شروع کنید. طرز تفکر افراد موفق الگوی خود قرار دهید و مطمئن باشید که شما هم مثل آنها نتیجه عالی به دست خواهید آورد.

اگر می خواهید به موفقیت دست پیدا کنید، باید اول از فکرتان شروع کنید. طرز تفکر افراد موفق الگوی خود قرار دهید و مطمئن باشید که شما هم مثل آنها نتیجه عالی به دست خواهید آورد.

طرز فکر ۱: همه انسان های موفق مسوولیت پذیر هستند مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، افراد موفق مسوولیت آن را به گردن می گیرند. هیچ وقت اقتصاد یا فرد دیگری را در کسادی کارشان مقصر نمی داند. در عوض، با قبول اشتباه خود مسوولیت آن را پذیرفته و به فکر بهبود وضعیت می افتند افراد موفق می دانند که اگر دیگران را مقصر بدانند یا مسوولیت را گردن این و آن بیندازند، قدرت کنترل موقعیت را از دست خواهند داد.

طرز فکر ۲: همه انسان های موفق به کار خود متعهدند. موفقیت، اتوماتیک وار به دست نمی آید؛ از آسمان به زمین نمی افتد. باید برای به دست آوردن چیزهایی که در زندگی می خواهید صددرصد به کارتان تعهد داشته باشید. خیلی ها فقط رویای موفق شدن را در سر می پرورانند، امیدوارند که موفق شوند، آرزویشان موفقیت است اما هیچ وقت به کارشان متعهد نمی شوند. لحظه ای که تصمیم می گیرید و صددرصد به کاری متعهد می شوید، دیگر هر کاری که لازم باشد برای رسیدن به آن انجام می دهید.

طرز فکر ۳: همه انسان های موفق جرات تصمیمی گیری برای موفقیت در زندگی را دارند. موفق شدن جرات و جسارت می خواهد. اگر فرصتی پیش روی تان است، برای استفاده از آن نیاز به جرات و شهامت دارید . این مساله مخصوصا در موفقیت های مالی بسیار مهم است. قبل از اینکه کار و تجارتی را شروع کنید، باید جرات بله گفتن به آن، و شروع آن را داشته باشید.

با دنبال کردن این سه طرز فکر افراد موفق، امیدواریم که بتوانید در زندگی به خواسته های تان برسید. موفقیت تصادفی نیست، موفقیت هیچ وقت تصادفی اتفاق نمی افتد. البته ممکن است که در طول مسیر کمی شانس با شما همراه شود و در یک موفقیت خوب قرارتان دهد اما بادوام نیست.

همه ما را در انتخابمان آزادیم. می توانیم تصمیم بگیریم که موفق شویم یا شکست بخوریم، انتخاب با ماست. موفقیت تصادفی نیست. هیچ کس نیست که بدون تلاش و ذکاوت توانسته باشد به موفقیت دست پیدا کند.

موفقیت از آن کسانی می شود که روی شانس شان سرمایه گذاری می کنند و احتمال شکست خود را پایین می آورند. اگر به بعضی از موفق ترین افراد دنیا نگاه کنید می فهمید که اکثر آنها از هیچ به آنجا رسیده اند. خیلی از آنها بچه های بی سرپرستی بوده اند که حتی نمی توانستند سالی یک حمام درست و حسابی بگیرند. اما چطور ممکن است کسی که چنین شانس بدی در زندگی خود داشته است، به چنان موفقیتی دست پیدا کند؟ ساده است، چون موفقیت هیچ وقت تصادفی اتفاق نمی افتد.

خیلی از این افراد با تلاش بی وقفه به موفقیت دست پیدا کرده اند چون انتخاب دیگری نداشته اند. این سخت کوشی برایشان به شکل عادت درآمده هیچ وقت حتی وقتی زندگی مرفهی برای خود تهیه کردند هم، دست از تلاش برنداشته اند. کار سخت هوشمندانه و داشتن دوستان زیاد آنها را به این جا رسانیده است.

این ها عناصر موفقیتند که در اختیار همه است، حتی اگر خیلی از افراد نخواهند این اصول را بپذیرند. از این گذشته همه ما را در انتخابمان آزادیم. می توانیم تصمیم بگیریم که موفق شویم یا شکست بخوریم، انتخاب با ماست. موفقیت تصادفی نیست. هیچ کس نیست که بدون تلاش و ذکاوت توانسته باشد به موفقیت دست پیدا کند. این خودتان هستید که می توانید تصمیم بگیرید که در زندگیتان موفق باشید یا ناموفق. انتخاب با شماست.